Kvalitetssäkring

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. För att säkerställa kvaliteten inom företaget är det bra att upprätta såväl en kvalitetsmanual som en kvalitetspolicy.

Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av en checklista.

Dokument och mallar för att upprätta riktlinjer för ett kvalitetssystem finner du hos DokuMera.MALLAR I KVALITETSSÄKRING
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2019
Checklista - ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2019
Checklista certifiering ISO 9001 2019
Checklista ledningssystem vårdgivare 2019
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2019
Kvalitetshandbok 2019
Kvalitetspolicy 2019
Kvalitetspolicy Engelsk 2019
Leverantörsutvärdering 2019