Kvittningsemission

En kvittningsemission är också en form av nyemission, men här kvittar företaget (emittenten) bort skulder istället för att erhålla betalt i pengar för de nya aktierna.

Detta är ett vanligt förfarande för företag som till exempel tagit upp lån från andra företag eller privatpersoner men inte klarar av att betala tillbaks dem inom avtalad period.MALLAR I KVITTNINGSEMISSION
Bekräftelse tilldelade aktier 2022
Bemyndigande för emission av aktier 2022
Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2022
Checklista - Kvittningsemission publikt AB 2022
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2022
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2022
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2022
Nyemissionsräknare 2022
Processbeskrivning Kvittningsemission Publikt AB 2022
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2022
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2022
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2022
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 ABL (Kvittningsemission) 2022
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2022
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2022
Styrelsens förslag - Kvittningsemission - Publikt avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag - Kvittningsemission - Publikt ej avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Publikt avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Publikt ej avstämningsbolag 2022
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2022