Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kyla- och ventilationsklausul beträffande lokal.

Till ett standardiserat hyresavtal för lokal går det att tillägga klausuler rörande särskilda anläggningar i lokalen. Den klausul som avses i mallen avser kostnader för kyla och ventilation och innebär att hyresgästen samtidigt med hyra, som tillägg till denna, ska betala ersättning för lokalens kyl- och ventilationsanläggning.

Initialt utgår kostnaden med ett visst belopp som därefter är tänkt att bestämmas genom bastillägg.

(ID 3544)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn