Lån med avskiljbara teckningsoptioner

Lån med avskiljbara teckningsoptioner är skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, vilket innebär att med skuldebreven följer en rätt att få teckna aktier. Denna rätt kan vara knuten till skuldebrevet eller avskiljbar, vilket är det vanligaste. Skuldebrevet kan ses som ett långfristigt lån. Även dessa lån måste registreras hos Bolagsverket.