Lån och säkerhet

Med lån och säkerhet kan man säkra kapital till sitt företag. Lån kan vara antingen långfristiga och förfalla till betalning efter mer än ett år eller kortfristiga, alltså förfalla till betalning inom ett år. Här hittar du dokument rörande bl.a. låneansökan till bank, amorteringsuppskov och förfrågan om borgensmannabyte.