Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utses av styrelsen och leds av företagets verkställande direktör. I ledningsgruppen ingår ofta chefer från olika avdelningar. Ledningsgruppen ska se till den samlade verksamhetens bästa, medlemmarna är alltså inte där för att se till sina särintressen.