Löne- och ersättningsadministration

Löneadministration och ersättningsadministration är de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera löner och ersättningar. Lönehantering innefattar en mängd olika aktiviteter: uppsamling och registrering av anställningar och händelser som påverkar lönens storlek, löneberäkning, lönespecifikationer, utbetalning av lön, skatte- och avgiftshantering, arkivering och skötsel av personakter och pensionsberäkningar. Löneadministrationen hanterar också rena kostnadsersättningar, t.ex. vid tjänsteresor, sjukvårdsersättningar samt administration av försäkringsfrågor.MALLAR I LÖNE- OCH ERSÄTTNINGSADMINISTRATION
Avtal om direktpension 2019
Begäran om löneväxling pension 2019
Besked om ny lön 2019
Bilersättningsräkning 2019
Bilersättningsräkning detaljerad 2019
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2019
Kvittningsmedgivande anställd 2019
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2019
Körjournal tjänstebil 12 mån 2019
Lönespecifikation tolv perioder 2019
Löneutbetalningsschema månadsvis 2019
Löneväxlingsavtal 2019
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2019
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2019
Styrelsearvodesberäkning 2019
Traktamentsräkning 2019
Utläggsräkning 2019