Lönesättning och lönesamtal

Lönesättning handlar om fastställande av lönenivåer inom viss typ av verksamhet. Löner sätts i en avvägning mellan företagets lönepolitik och ekonomiska förutsättningar, konkurrensen om arbetskraften och medarbetarens arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet som skapar förutsättningar för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta chef är den vanligaste modellen för tjänstemannalönesättning i dag. Generella löneavtal, som är lika för alla anställda, förekommer nästan enbart inom arbetarområdet i det privata näringslivet.MALLAR I LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL
Avtal tillfällig lönesänkning 2023
Checklista lönekartläggning 2023
Checklista lönekartläggning Engelsk 2023
Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesamtal 2023
Checklista lönesättning 2023
Inbjudan lönesamtal 2023
Individuell handlingsplan 2023
Lönekartläggning 2023
Lönekartläggning Engelsk 2023
Lönepolicy 2023
Lönerevisionsunderlag 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023