Lönesättning och lönesamtal

Lönesättning handlar om fastställande av lönenivåer inom viss typ av verksamhet. Löner sätts i en avvägning mellan företagets lönepolitik och ekonomiska förutsättningar, konkurrensen om arbetskraften och medarbetarens arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet som skapar förutsättningar för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta chef är den vanligaste modellen för tjänstemannalönesättning i dag. Generella löneavtal, som är lika för alla anställda, förekommer nästan enbart inom arbetarområdet i det privata näringslivet.MALLAR I LÖNESÄTTNING OCH LÖNESAMTAL
Checklista lönekartläggning 2019
Checklista lönepolicy 2019
Checklista lönesamtal 2019
Checklista lönesättning 2019
Inbjudan lönesamtal 2019
Individuell handlingsplan 2019
Lönekartläggning 2019
Lönepolicy 2019
Lönerevisionsunderlag 2019
Medarbetar- och lönekriterier 2019
Samtalsunderlag lönesamtal 2019