Marknadsföring och E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring eller emailmarknadsföring är en form av direkt marknadsföring som går ut på att skicka e-post/email över Internet till gamla och nya kunder för att dels lansera nya produkter och tjänster men också underhålla kundrelationer.

E-postmarknadsföring har vuxit i takt med Internetanvändandet och är numera ett snabbt och kostnadseffektivt verktyg. För att ens utskick inte skall klassas som s.k. spam är det säkrast att först fråga mottagaren om tillstånd att skicka e-post.

I flera avseenden gäller samma regler vid e-postmarknadsföring som traditionell marknadsföring, även om vissa regler endast tar sikte på digital marknadsföring.MALLAR I MARKNADSFÖRING OCH E-POSTMARKNADSFÖRING
Checklista - Juridik och marknadsföring 2023
Checklista e-postmarknadsföring 2023