Mässa

En mässa är en marknad, oftast en årligen återkommande utställning av produkter och tjänster, i allmänhet med sikte på återförsäljare. Mässor är ett effektivt sätt att skapa personliga relationer och möten.

För att lyckas med mässdeltagandet krävs att företaget ställt upp mål över vad man vill uppnå (t.ex. att skaffa nya kundkontakter, återförsäljare eller agenter, lansera en ny produkt eller tjänst, testa marknaden m.m.) och att planeringen och genomförandet sköts på ett bra sätt. Mässdeltagande ska samverka med andra marknadsförings- och säljaktiviteter.MALLAR I MÄSSA
Checklista inför workshop eller event 2020
Checklista kostnadskontroll mässa 2020
Checklista mässdeltagande 2020
Checklista mässmonterarbete 2020
Mässbudget 2020
Mässchema 2020
Mässplan 2020