Mässa

En mässa är en marknad, oftast en årligen återkommande utställning av produkter och tjänster, i allmänhet med sikte på återförsäljare. Mässor är ett effektivt sätt att skapa personliga relationer och möten.

För att lyckas med mässdeltagandet krävs att företaget ställt upp mål över vad man vill uppnå (t.ex. att skaffa nya kundkontakter, återförsäljare eller agenter, lansera en ny produkt eller tjänst, testa marknaden m.m.) och att planeringen och genomförandet sköts på ett bra sätt. Mässdeltagande ska samverka med andra marknadsförings- och säljaktiviteter.MALLAR I MÄSSA
Checklista inför workshop eller event 2023
Checklista kostnadskontroll mässa 2023
Checklista mässdeltagande 2023
Checklista mässmonterarbete 2023
Mässbudget 2023
Mässchema 2023
Mässplan 2023