MBL- protokoll fört vid förhandling 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL.

Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet är han eller hon skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation som han eller hon slutit kollektivavtal med. Enligt 11 § MBL gäller detta också innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som är medlem i organisation som arbetsgivaren har slutit kollektivavtal med.

Vid dessa förhandlingar har en av parterna möjlighet att kräva att protokoll ska föras. Det ska i så fall justeras av båda parter enligt 16 § 3 st. MBL. Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att enkelt upprätta detta protokoll när det begärts.

(ID 4288)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn