Medarbetarbrott

Medarbetarbrott är sådana brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter. Ungefär vart tredje företag i Sverige är drabbat och brotten är oftast av ekonomisk art som exempelvis bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Medarbetarbrott är kostsamt för företagen och kan i vissa fall leda till företagets fall. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot medarbetarbrott genom till exempel förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility).MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista förebygga oegentligheter 2020
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Checklista samtal utredning oegentligheter 2020
Checklista utreda oegentligheter 2020
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2020
Larmrapport visselblåsning 2020
Ordlista medarbetarbrott 2020
PM Visselblåsning
Policy för affärsetiska principer 2020
Policy mot penningtvätt 2020
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2020
Visselblåsarpolicy 2020