Medarbetarinformation

Det kan vara bra att samla information om de anställdas kompetens, kontaktuppgifter, befattning etc. Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper dig att sammanställa den information som är viktig, exempelvis i krissituationer.

Tänk på att insamling av information om de anställda utgör personuppgiftsbehandling, vilket innebär att du behöver ta hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen. Mallarna har utarbetats med hänsyn till detta.MALLAR I MEDARBETARINFORMATION
Anhöriglista medarbetare 2023
Kompetensmatris 2023
Personalregister 2023