Medling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person (det kan också vara två medlare) bistår konfliktparterna i att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.MALLAR I MEDLING
Checklista medling vid konflikt 2020
Medlingsklausul 2020
PM Medling - vad är det?
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2020
Samtalsunderlag medlingssamtal 2020