Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2019
Checklista miljöutredning 2019
Kemikalieförteckning 2019
Miljöhandlingsplan 2019
Miljöpolicy 2019
Miljöpolicy Engelsk 2019
Miljöredovisning 2019
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2019
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2019
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2019