Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2020
Checklista miljöutredning 2020
Delegeringshandling yttre miljö 2020
Förteckning över kemiska produkter 2020
Miljöhandlingsplan 2020
Miljöpolicy 2020
Miljöpolicy Engelsk 2020
Miljöredovisning 2020
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2020
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2020
Returneringshandling yttre miljö 2020
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2020