Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2022
Checklista miljöutredning 2022
Delegeringshandling yttre miljö 2022
Frågeunderlag för egenkontroll enligt miljöbalken 2022
Förteckning över kemiska produkter 2022
Miljöhandlingsplan 2022
Miljöpolicy 2022
Miljöpolicy Engelsk 2022
Miljöredovisning 2022
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2022
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2022
Processbeskrivning miljöarbete 2022
Returneringshandling yttre miljö 2022
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2022