Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2021
Checklista miljöutredning 2021
Delegeringshandling yttre miljö 2021
Förteckning över kemiska produkter 2021
Miljöhandlingsplan 2021
Miljöpolicy 2021
Miljöpolicy Engelsk 2021
Miljöredovisning 2021
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2021
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2021
Returneringshandling yttre miljö 2021
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2021