Mjukvara

Mjukvara eller programvara som det även kallas, är ett datorprogram som utför en specifik uppgift. Ett licensavtal avseende mjukvara reglerar situationen då ett företag lämnar ett annat företag en rätt att använda datorprogramvaran.

De risker som typiskt sett är förknippade med ett licensavtal avseende mjukvara är för licensgivarens del framförallt risken för att programmet sprids till andra företag, modifieras, ändras, kopieras eller vidarebefordras. En framträdande risk för licenstagarens del är att programmet innehåller fel eller brister som leder till omfattande följdfel i licenstagarens datamiljö eller att data försvinner.MALLAR I MJUKVARA
Allmänna villkor för licens av mjukvara 2020
Checklista – Upplåta licens 2020
Instruktion licensiering av mjukvara 2020
Licensavtal mjukvara 2020