Nyemission av aktier

Ett privat aktiebolag kan utföra flera olika typer av emissioner, såsom kontantemissioner, kvittningsemissioner och apportemissioner. Oavsett vilken form som väljs är resultatet detsamma – aktiekapitalet ökas. Det som skiljer sig åt mellan de olika formerna är hur betalningen av aktierna sker.

Oavsett vilken form av nyemission du vill göra har DokuMera mallarna du behöver.UNDERKATEGORIER TILL NYEMISSION AV AKTIER
Apportemission
Kontantemission
Kvittningsemission