VECKANS NYHET

Datainspektionens första GDPR-granskning är här

Datainspektionen har genomfört sin första GDPR-granskning. Av totalt 66 tillsynsärenden har myndigheten beslutat att ge reprimander i majoriteten av fallen. Det huvudsakliga skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift är den relativt korta tid som förflutit sedan den 25 maj. För den som fortfarande inte har anpassat sin verksamhet och sina rutiner för GDPR finns det därför mycket goda skäl att omedelbart påbörja arbetet. 

Datainspektionen har meddelat att ytterligare granskningar kommer att påbörjas i år. Granskningarna syftar till att skapa vägledning om regelverket och kommer bland annat att avse samtycke som rättslig grund, gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde samt den personuppgiftsansvariges informationsskyldighet. 

DokuMera följer noggrant utvecklingen. Vi uppdaterar kontinuerligt de mallar som behöver förändras eller förtydligas med anledning av den rättsutveckling som sker på området. Ta del av våra mallar om GDPR för att snabbt och effektivt anpassa din verksamhet efter de nya reglerna.


VECKANS TIPS

Utforma en korrekt begäran om samtycke

Ett samtycke ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att denne godkänner behandling av personuppgifter avseende honom eller henne. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

Läs veckans krönika för att förstå gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Dataskyddsförordningen