VECKANS NYHET

Har du de policyer som krävs enligt lag?

Med hjälp av en policy kan du bland annat styra de anställdas ageranden i vissa särskilda situationer. Syftet med en policy kan något förenklat sägas vara att de anställda ska vägledas att agera på ett sådant sätt att ett visst önskat resultat uppnås. 

En policy kan också ses som ett effektivt verktyg för att nå ett eller flera uppsatta mål. I vissa situationer är det ett lagstadgat krav för arbetsgivare att upprätta riktlinjer och rutiner. Det gäller bland annat inom områden som arbetsmiljörätt enligt arbetsmiljölagen och jämställdhetsarbete enligt diskrimineringslagen. 

DokuMera har ett stort antal policyer för företagandets alla områden, och nu har vi även översatt de allra viktigaste policyerna till engelska. Ta därför del av våra policydokument så att du kan efterleva de krav som ställs. Ta gärna del av vår arbetsmiljöpolicy och vår jämställdhetspolicy som alla arbetsgivare enligt lag är skyldiga att upprätta. På engelska har vi bland även policydokumenten informationssäkerhetspolicy, IT-policy, policy mot trakasserier och representationspolicy.


VECKANS KRÖNIKA

Tänk på detta när du upprättar en policy

Har du reflekterat över varför det är viktigt att upprätta policyer eller hur du ska säkerställa att de anställda efterlever företagets policyer? 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy?

Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy? Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Policydokument