VECKANS FRÅGA

Vem ska arbeta med lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. I praktiken innebär det att arbetsgivare varje år ska kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet. Arbetsgivare som ej omfattas av detta krav behöver alltså inte dokumentera arbetet, men behöver likväl arbeta med lönekartläggning. 


VECKANS NYHET

Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?

Alla arbetsgivare ska årligen arbeta med lönekartläggning. Det är ett lagstadgat krav enligt diskrimineringslagen, och om du har fler än tio anställda ska du också skriftligen dokumentera detta arbete. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen

En undersökning som gjordes tidigare i år visade att diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder inte har lett till förändrade arbetssätt ute i arbetslivet.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Diskriminering