VECKANS TEST

Testa din begåvning

Det finns olika sätt att mäta sin begåvning på. Ett sådant sätt är att använda talserier. Vill du testa din egen begåvning kan du klicka på länken nedan. Där får du instruktioner för hur du ska genomföra testat samt hur du kan jämföra dig själv med flera tusen andra personer som genomfört samma test.

Observera att DokuMera inte samlar in eller på annat sätt behandlar några personuppgifter när du genomför testet. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i länken nedan. 

Klicka här för att komma till testet. 


VECKANS NYHET

Öka sannolikheten för en lyckad rekrytering

Att rekrytera rätt personal är avgörande för företag och organisationers konkurrenskraft och överlevnad. Forskningen har länge och otvetydigt visat att problemlösningsförmåga är den enskilt viktigaste egenskapen för att förutsäga arbetsprestation. Men trots det så kartläggs sällan begåvning i samband med urval arbetslivet. Hur kan det komma sig, vad är egentligen begåvning och hur mäter man det?

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Begåvningens betydelse vid rekrytering och urval

En central egenskap som visat sig vara viktig att bedöma i en rekrytering är kandidaternas  problemlösningsförmåga. Varför är begåvning är viktig? Hur kan begåvning bedömas? Vad säger forskningen om begåvningens roll vid rekrytering och urval? 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Rekrytering