VECKANS NYHET

Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?

Varje arbetsgivare bör ha medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas för, åtminstone en gång per år. 

Medarbetarsamtalet fyller flera funktioner. Syftet är bland annat att den anställde ska kunna utvecklas och att dennes kunskaper ska komma organisationen tillgodo på bästa tänkbara sätt. Hur effektivt medarbetarsamtalet blir beror på hur väl samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare fungerar.

För arbetsgivaren är medarbetarsamtalet en möjlighet att förmå de anställda att nå sin fulla potential i verksamheten. Arbetstagarna å sin sida ges möjlighet att diskutera sin utveckling i verksamheten samt ge uttryck för vilka förväntningar och förhoppningar som finns om framtiden. 

DokuMera har mallarna du behöver för ett lyckat medarbetarsamtal. Ta bland annat del av mallen checklista utvecklingssamtal, samtalsunderlag inför medarbetarsamtalet samt inbjudan till medarbetarsamtalet för att få ut så mycket som möjligt av samtalet. 


VECKANS KRÖNIKA

Hur ska ett medarbetarsamtal genomföras?

Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg i arbetslivet. Det finns många fördelar för såväl arbetsgivare som arbetstagare att ha regelbundna samtal. Medarbetarsamtalet kan bidra till att skapa eller bibehålla en god och produktiv arbetsmiljö, liksom till att skapa goda relationer.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Några tips inför medarbetarsamtalet

Som arbetsgivare finns det flera saker att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av medarbetarsamtalet. Här får du några tips. 

LÄS MER >