VECKANS TIPS

Några tips inför medarbetarsamtalet

Som arbetsgivare finns det flera saker att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av medarbetarsamtalet. Här får du några tips. 

1. Bjud in den anställde i god tid, och låt den anställde i samband med inbjudan få ta del av de frågor som ska diskuteras under medarbetarsamtalet. Det ger den anställde möjlighet att förbereda sig inför diskussioner om viktiga frågor. Den anställde ges samtidigt tid att fundera över vilka frågor som är viktiga att diskutera för honom eller henne.

2. Det är du som arbetsgivare som styr samtalet, men glöm inte att det främst är den anställde som ska ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter och önskemål. Din uppgift är att lyssna och ställa frågor, och försök gärna att ställa öppna frågor. 

3. Medarbetarsamtalet är inte endast till för den anställde. Det är av vikt att även du som arbetsgivare är tydlig med vad du förväntar dig. Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att ta upp funderingar och frågor som kan upplevas som jobbiga. Säkerställ att du får en god dialog med den anställde. 

4. Stressa inte igenom medarbetarsamtalet. Avsätt tillräckligt med tid så att ni kan diskutera i lugn och ro utan externa störningsmoment. 

Ta gärna del av DokuMeras mallar om hur du kan ge och ta feedback samt vad du bör tänka på när du ger feedback, så kommer medarbetarsamtalen att kännas enklare och mer betydelsefulla. 


VECKANS NYHET

Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?

Varje arbetsgivare bör ha medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas för, åtminstone en gång per år. Medarbetarsamtalet fyller flera funktioner. Syftet är bland annat att den anställde ska kunna utvecklas och att dennes kunskaper ska komma organisationen tillgodo på bästa tänkbara sätt. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Hur ska ett medarbetarsamtal genomföras?

Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg i arbetslivet. Det finns många fördelar för såväl arbetsgivare som arbetstagare att ha regelbundna samtal. Medarbetarsamtalet kan bidra till att skapa eller bibehålla en god och produktiv arbetsmiljö, liksom till att skapa goda relationer.

LÄS MER >