VECKANS NYHET

Förbättra din IT-säkerhet enligt GDPR

Den som avser att vidta åtgärder för att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR) bör särskilt analysera verksamhetens IT-säkerhet, dvs. hur de personuppgifter som behandlas i verksamheten skyddas. Flera företag i Europa har tvingats betala sanktionsavgifter för bristande säkerhetsåtgärder. 

Börja med att ta del av våra mallar checklista personuppgiftsincident och checklista incidentrapport personuppgiftsincident för att öka sannolikheten att inte drabbas av en sanktionsavgift.

Våra mallar om säkerhet har uppdaterats av IT-säkerhetsbolaget som är DokuMeras samarbetspartner i frågor gällande IT-säkerhet. Känner du dig osäker på om verksamhetens IT-säkerhet är otillräcklig? Är du medveten om att IT-säkerheten är otillräcklig men inte hur du ska gå tillväga för att säkerställa ett adekvat skydd? Ta kontakt med IT-säkerhetsbolaget så kan de hjälpa dig vidare. 


VECKANS KRÖNIKA

GDPR – en fluga eller varaktig förändring? Europas första domar faller

Sex månader efter att GDPR börjat gälla börjar vi se effekter av lagen ute i Europa. Vi kan tydligt se att tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsländerna kommer att använda sig av de sanktionsmöjligheter som lagen medger.

LÄS MER >

VECKANS TEST

Vill du testa om du efterlever GDPR?

Efterlever din verksamhet de krav som ställs enligt GPPR? Det kan du ta reda på genom att genomföra IT-Säkerhetsbolagets test. Från svaren är det möjligt att avgöra om ni ligger i farozonen eller om ni är väl anpassade till de krav som ställs. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Dataskyddsförordningen
Personuppgiftsincident
Säkerhet
LÄS ÄVEN