VECKANS TEST

Vill du testa om du efterlever GDPR?

Efterlever din verksamhet de krav som ställs enligt GPPR? Det kan du ta reda på genom att genomföra IT-Säkerhetsbolagets test. Från svaren är det möjligt att avgöra om ni ligger i farozonen eller om ni är väl anpassade till de krav som ställs. 

Observera att DokuMera inte samlar in eller på annat sätt behandlar några personuppgifter när du genomför testet. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i länken nedan

Klicka här för att komma till testet. 


VECKANS NYHET

Förbättra din IT-säkerhet enligt GDPR

Den som avser att vidta åtgärder för att efterleva GDPR bör analysera verksamhetens IT-säkerhet, dvs. hur de personuppgifter som behandlas i verksamheten skyddas. Flera företag i Europa har tvingats betala sanktionsavgifter för bristande säkerhetsåtgärder.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

GDPR – en fluga eller varaktig förändring? Europas första domar faller

Sex månader efter att GDPR börjat gälla börjar vi se effekter av lagen ute i Europa. Vi kan tydligt se att tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsländerna kommer att använda sig av de sanktionsmöjligheter som lagen medger.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Dataskyddsförordningen