VECKANS KRÖNIKA

Julbord och julgåva – vet du vad som gäller?

Såväl julbord som julgåvor är uppskattade gester till de anställda. I veckans krönika får du en kort sammanfattning av vilka avdragsregler som gäller avseende julbord och julgåvor i olika situationer. 

Oavsett vilka traditioner som finns avseende julbord och julgåvor på din arbetsplats kan det vara bra att känna till vad som gäller. Om du inte känner till reglerna finns det risk för skattetillägg, förmånsbeskattning och i värsta fall straff. 

Julgåvor till anställda

Om du som arbetsgivare avser att ge julgåvor till dina anställda är det viktigt att känna till vilka beloppsgränser som gäller. Om gåvan ska vara skattefri för den anställde får den högst vara värd 450 kronor inklusive moms. I det värdet räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvan in i värdet. Om värdet av gåvan är högre än 450 kronor inklusive moms anses gåvan skattepliktig från första kronan. 

Tänk på att gåvor i form av kontanter inte är skattefria för den anställde. Med andra ord gäller ej skattefrihet avseende gåvor som lämnas i pengar. Däremot kan gåvor i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar vara skattefria under vissa förutsättningar. 

Du som arbetsgivare får göra avdrag för utgifterna för gåvorna som personalkostnader. 

Julgåvor till kunder

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla, men däremot medges avdrag för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde. Det förutsätter att gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller utgörs av enklare presentartiklar. En förutsättning för att gåvor till kunder ska vara avdragsgilla är att de lämnas till ett större antal personer eller kunder. 

Julbord för anställda

Ett julbord eller en julmåltid är en skattefri förmån för de anställda så länge det rör sig om intern representation, såsom en personalfest. Du som arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Tänk dock på att avdrag för personalfester endast får göras högst två gånger (två fester) per år. 

Enligt förhållandevis nya regler för representation (regler som började gälla efter den 31 december 2016) gäller numera att avdraget för måltider har slopats. Däremot medges i stället skäligt avdrag för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde, dock högst 60 kronor per person plus moms. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person, plus moms. Sådana kringkostnader kan exempelvis avse lokalhyra och utgifter för underhållning.

Julbord för kunder

Julbord för kunder är däremot inte en avdragsgill kostnad, men skäligt avdrag för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde medges. Detta gäller om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar och till ett belopp om högst 60 kronor per person plus moms. 

Du kan inte få avdrag för måltider. Vid extern representation medges också avdrag för kringkostnader med högst 180 kronor per person plus moms.


VECKANS NYHET

God jul önskar vi på DokuMera

Snart kommer ett nytt år med nya möjligheter, bland annat möjligheten att börja om på nytt eller att fortsätta på det gamla inslagna spåret. Oavsett hur det nya året börjar är det viktigt att vara utvilad. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Vår julgåva – lagstadgade krav för antal anställda

Många frågar oss om vilka lagstadgade krav som gäller beroende på hur många anställda verksamheten har. För att underlätta denna omfattande kartläggning har vi utarbetat mallen lagstadgade krav – antal anställda – en översikt. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Löne- och ersättningsadministration
Policydokument