VECKANS NYHET

1177-skandalen och GDPR – har du skyddat företagets information?

Den uppmärksammade 1177-skandalen har undgått få. Miljontals filer med känslig information har funnits allmänt tillgängliga på Internet. Detta reser många frågor, bland annat om integritetsskydd och IT-säkerhet. Frågan om skydd för personuppgifter är en av dataskyddsförordningens mest centrala områden. Hur långt har du kommit i ditt informationssäkerhetsarbete?

DokuMera har mallarna du behöver för att komma igång med ditt informationssäkerhetsarbete. Vi har bland annat mallarna Checklista informationssäkerhet och Bedömning av risker - informationstillgångar. Fler mallar inom området hittar du här.

I veckans krönika berättar IT-säkerhetsbolaget, vår samarbetspartner inom informationssäkerhet, mer om 1177-skandalen och hur du kan arbeta för att förbättra informationssäkerheten i din verksamhet.  


VECKANS FRÅGA

Hur gör man en hotbildsanalys?

Begreppet ”hotbild” syftar på summan av alla hot som ett företag utsätts eller kan utsättas för. Det huvudsakliga syftet med en hotbildsanalys är att identifiera eventuella hot och utifrån denna vidta åtgärder för att minimera, förebygga, hindra eller utreda redan befintliga säkerhetshot mot den bedrivna verksamheten.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Haveriet på 1177 - hur kunde det hända? – den svagaste länken i kedjan kan vara du!

Om man i sin organisation hanterar personuppgifter har man en skyldighet att upprätthålla tillräckliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Detta ansvar kan man inte avtala bort eller på annat sätt undvika att göra, oberoende av organisationens storlek.  

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Säkerhet
Informationssäkerhet