VECKANS FRÅGA

Vilka regler gäller vid telefonförsäljning?

När du kontaktar kunder eller potentiella kunder är det viktigt att du respekterar deras integritet och eventuella ovilja mot att kontaktas via telefon. Om du är medveten om vilka regler du måste följa ökar sannolikheten för att din telefonförsäljning utförs på ett såväl lagligt som etiskt sätt. Reglerna för hur telefonförsäljning ska bedrivas finns främst i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, men även reglerna i marknadsföringslagen måste beaktas. 

Utöver lagstadgade regler har Kontakta (Föreningen Kontakta Sverige) som är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning per telefon och SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) utarbetat etiska riktlinjer avseende god sed vid försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter. Reglerna är teknikneutrala och anses utgöra praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till fysiska personer, dvs konsumenter. 

Det är viktigt att du är väl insatt i regelverken innan du påbörjar telemarketingverksamheten. Du måste exempelvis säkerställa att samtalsmanus och rutiner återspeglar de regler som finns. 

Du kan läsa mer om reglerna i DokuMeras mall Checklista - regler vid telefonförsäljning. Du hittar fler mallar inom området härVECKANS KRÖNIKA

Enkel försäljning är död - komplex försäljning lever

I veckans krönika kan du läsa mer om vad komplex försäljning innebär. Den traditionella säljarrollen är nämligen död, och specialister behöver därför ha säljhatten på sig i större utsträckning. Läs mer här om hur du kan öka sannolikheten för säljavslut. 

LÄS MER >

VECKANS NYHET

Öka din försäljning – se över din säljorganisation

DokuMera har många mallar inom försäljning och marknadsföring som kan hjälpa dig att förbättra din säljorganisation. Just nu bjuder vi på mallarna marknadsplan och kommunikationsplan så att du kan utveckla din säljorganisation från grunden. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Telefonförsäljning