VECKANS NYHET

Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!

Utvecklingssamtalet är ett återkommande samtal där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans diskuterar om företaget och arbetssituationen. Förhoppningen är att såväl arbetstagaren som företaget ska utvecklas.

Visste du att du som arbetsgivare har mycket att vinna på ett välplanerat och strukturerat utvecklingssamtal?  Ett lyckat medarbetarsamtal leder ofta till ökad motivation och produktivitet hos arbetstagaren. Som arbetsgivare har du goda möjligheter att förbättra kommunikationen i företaget samt uppmuntra de anställda att fokusera på uppsatta mål.

Ta del av våra mallar för att få ut mesta möjliga av dina samtal. Vi har bland annat mallarna checklista utvecklingssamtal, samtalsunderlag utvecklingssamtal och checklista om att ge och ta återkoppling som hjälper dig en bra bit på vägen. Fler mallar om utvecklingssamtal hittar du här


VECKANS KRÖNIKA

Det här behöver du tänka på vid utvecklingssamtalet

Inte sällan är utvecklingssamtal såväl oplanerade som slentrianmässiga, men det finns mycket att vinna på att förbereda sig väl. För att få ut så mycket som möjligt av det och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för både parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter innan, under och efter samtalet.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak - ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

LÄS MER >