VECKANS KRÖNIKA

Det här behöver du tänka på vid utvecklingssamtalet

Har du funderat över vad som är viktigt att göra när man ska genomföra ett utvecklingssamtal med en medarbetare? 

Inte sällan är utvecklingssamtal såväl oplanerade som slentrianmässiga, men det finns mycket att vinna på att förbereda sig väl. För att få ut så mycket som möjligt av det och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för både parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter innan, under och efter samtalet.

  • Klargör syftet med utvecklingssamtalet. Som arbetsgivare eller chef är det lämpligt att man sätter upp realistiska mål med varje utvecklingssamtal som klargör vad man vill att samtalet ska resultera i.
  • Avsatt tillräckligt med tid och välj en lämplig tidpunkt under arbetsdagen.
  • Skriv ner förberedande frågor och punkter som ska behandlas för att inte riskera att någon punkt glöms bort.
  • Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att sätta sig in i arbetstagarens arbetsuppgifter, vad denne har uppnått, hur dennes situation och relationer på arbetsplatsen ser ut och hur denne har utvecklas sedan senaste samtalet.
  • Ha en positiv attityd och motiverande öppningsfraser för att visa att du tar samtalet på allvar och verkligen vill hjälpa personen till utveckling.
  • Se till att dokumentera och anteckna vad som sägs och bestäms under samtalet.
  • Innan samtalet avslutas måste båda deltagarna vara överens om vad som bestämts och vilka nya mål som satts upp.
  • Utvärdera utvecklingssamtalet, enskilt och tillsammans med arbetstagaren. Vad hade kunnat göras bättre och vad var särskilt bra med samtalet som man kan ta med sig till framtida samtal.
  • Efter ett utvecklingssamtal är det viktigt att följa upp mål som bestämts och återkoppla till utvecklingssamtalet.


VECKANS NYHET

Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!

Visste du att du som arbetsgivare har mycket att vinna på ett välplanerat och strukturerat utvecklingssamtal?  Ett lyckat medarbetarsamtal leder ofta till ökad motivation och produktivitet hos arbetstagaren. Som arbetsgivare har du goda möjligheter att förbättra kommunikationen i företaget samt uppmuntra de anställda att fokusera på uppsatta mål.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak - ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

LÄS MER >