VECKANS FRÅGA

Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak - ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

Samtal om lön bör särskiljas från utvecklingssamtalet. Lönesamtalet är en form av uppföljning av utvecklingssamtalet och det bör gå en viss tid emellan. Här diskuteras resultaten av arbetsinsatsen, måluppfyllelse och utveckling. Lönen är ett uttryck för hur det har gått. Ett lönesamtal i samband med utvecklingssamtal kan påverka ärligheten i samtalet. Det är svårt att både lyfta fram mindre positiva sidor hos sig själv (utvecklingssamtal) samtidigt som man ska tala om hur duktig man är (lönesamtal). 

Både utvecklingssamtalen och lönesamtalen är årligen återkommande. Förlägg dem på olika tidpunkter under året så att det stämmer med er verksamhetsplanering och lönesättningsperiod. Lönesamtalet läggs med fördel i nära anslutning till lönerevisionsdatum. 


VECKANS NYHET

Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!

Visste du att du som arbetsgivare har mycket att vinna på ett välplanerat och strukturerat utvecklingssamtal?  Ett lyckat medarbetarsamtal leder ofta till ökad motivation och produktivitet hos arbetstagaren. Som arbetsgivare har du goda möjligheter att förbättra kommunikationen i företaget samt uppmuntra de anställda att fokusera på uppsatta mål.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Det här behöver du tänka på vid utvecklingssamtalet

Inte sällan är utvecklingssamtal såväl oplanerade som slentrianmässiga, men det finns mycket att vinna på att förbereda sig väl. För att få ut så mycket som möjligt av det och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för både parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter innan, under och efter samtalet.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Utvecklingssamtal