VECKANS TIPS

Datainspektionen granskar specifika branscher

Sedan GDPR började gälla har europeiska dataskyddsmyndigheter utdömt administrativa sanktionsavgifter motsvarande 56 miljoner euro. Fler än 200 000 rapporterade ärenden har inkommit till dataskyddsmyndigheterna. 

I syfte att bringa klarhet i vissa angivna rättsfrågor har Datainspektionen gjort en tillsynsplan gällande granskningar för 2019 och 2020. Enligt planen kommer myndigheten att granska ett antal prioriterade områden där det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan kränkas. 

Av planen framgår att det både är prioriterade rättsområden och särskilda branscher som ska granskas.

Prioriterade rättsfrågor som ska granskas
En förutsättning för att kunna efterleva dataskyddsförordningens krav är att det finns en förståelse för hur reglerna ska tolkas och tillämpas. I syfte att uppnå sådan förståelse kommer Datainspektionen under 2019 särskilt att utreda följande rättsfrågor

 • Gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
 • Samtycke som rättslig grund
 • Gränsdragningen mellan betaltjänstlagen och kreditupplysningsverksamhet 

Specifika branscher eller verksamheter som ska granskas
Utöver de prioriterade rättsfrågorna kommer även ett antal specifika branscher eller verksamheter att granskas under året. Det är fråga om 

 • Hälso‐ och sjukvården   
 • Skolan 
 • Rättsväsendet 
 • Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter   
 • Mobila operativsystem 
 • Detaljhandeln 
 • Betalningsförmedlare 
 • VIS 
 • Inkassoverksamhet 

Utöver ovanstående kan nya företeelser komma att granskas. Under 2019 kommer ansiktsigenkänning att granskas. Andra tekniska områden kan komma att granskas, såsom maskininlärning, automatiserade beslut, profilering och blockkedjor. 


VECKANS NYHET

Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö

Hittills i år har det inträffat ovanligt många dödsolyckor på arbetsplatser. Faktum är att det är det största antalet på över tio år under samma period enligt Arbetsmiljöverket. Som arbetsgivare finns det mycket att göra för att förhindra arbetsplatsolyckor.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar

Om en olycka eller skada inträffar på arbetsplatsen behöver du som arbetsgivare vidta åtgärder. I veckans krönika får du veta mer om vad du behöver göra i olika situationer. 

LÄS MER >