VECKANS NYHET

Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö

Hittills i år har det inträffat ovanligt många dödsolyckor på arbetsplatser runt om i landet. Faktum är att det är det största antalet på över tio år under samma period enligt Arbetsmiljöverket. Som arbetsgivare finns det mycket att göra för att förhindra arbetsplatsolyckor. Genom ett omfattande preventivt arbete kan många arbetsplatsolyckor helt undvikas, men det gäller att veta hur arbetet ska bedrivas.

DokuMera har många mallar som inte endast hjälper dig att efterleva lagstadgade krav, utan som även minskar risken för arbetsplatsolyckor. Ta del av våra mallar checklista arbetsplatsolycka, checklista skyddsombud och arbetsmiljöpolicy för att påbörja ditt arbete. Just nu bjuder vi på dessa mallar så att du enkelt kan komma igång med ditt arbetsmiljöarbete. 

I veckans krönika kan du läsa om vad du som arbetsgivare behöver göra för det fall en arbetsolycka ändå inträffar.


VECKANS TIPS

Datainspektionen granskar specifika branscher

Datainspektionen har gjort en tillsynsplan gällande granskningar för 2019 och 2020. Enligt planen kommer myndigheten att granska ett antal prioriterade områden där det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan kränkas. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar

Om en olycka eller skada inträffar på arbetsplatsen behöver du som arbetsgivare vidta åtgärder. I veckans krönika får du veta mer om vad du behöver göra i olika situationer. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN