VECKANS KRÖNIKA

Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter

En del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är förenade med sanktionsavgifter. Fram till 2014 var många bestämmelser straffbelagda, vilket innebar att den som bröt mot en straffsanktionerad bestämmelse kunde dömas till böter. Numera är fler regler kombinerade med en sanktionsavgift i stället för med straff. 

Syftet med sanktionsavgifterna är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förhoppningen är att arbetsmiljön därigenom ska bli bättre och säkrare. 

Vad är skillnaden mellan sanktionsavgift och böter?
En sanktionsavgift är en avgift som Arbetsmiljöverket dömer ut. Böter är däremot en form av straff som man kan dömas till i domstol. Den som bryter mot en bötesbelagd bestämmelse gör sig skyldig till en kriminell handling. Sådana ärenden hanteras därför av polisen och handläggs sedan av åklagare och domstol. 

Vem kan bli skyldig att betala sanktionsavgifter?
Det är ingen enskild person på arbetsplatsen som kan bli skyldig att betala sanktionsavgifter. Ansvaret åligger arbetsgivaren som kan vara ett företag, en organisation, en kommun, ett landsting eller staten. 

Den som hyr in arbetskraft kan också bli skyldig att betala sanktionsavgifter, liksom tillverkare och importörer. På byggområdet finns särskilda bestämmelser om sanktionsavgifter. 

Hur stora är sanktionsavgifterna?
Hur stor sanktionsavgiften blir beror dels på vad det är för bestämmelse som har överträdits dels på organisationens art och storlek. 

I en del bestämmelser anges fasta avgifter. Sanktionsavgiften är då lika stor för alla. I de allra flesta fall är sanktionsavgiften däremot differentierad, dvs. större arbetsgivare får betala mer jämfört med mindre arbetsgivare. Avgiften bestäms exempelvis utifrån antalet sysselsatta.

Rätt till domstolsprövning 
Det är Arbetsmiljöverket som beslutar om sanktionsavgifter. Om du som arbetsgivare inte godkänner myndighetens föreläggande kan ärendet prövas i förvaltningsrätten. 


VECKANS NYHET

Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Visste du att närapå varannan arbetstagare känner oro och ångest över sitt jobb? Det innebär att  arbetsmiljöproblem är mycket vanligt förekommande, och Arbetsmiljöverket kommer därför under året att undersöka 2000 arbetsplatser för att förstå vad som ligger bakom detta.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?

Den som bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter riskerar att tvingas betala en sanktionsavgift. Storleken på avgiften beror dels på överträdelsens karaktär dels på företagets eller organisationens storlek. Här nedan kan du se vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är förenade med sanktionsavgift. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö