VECKANS NYHET

Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Visste du att nästan varannan arbetstagare känner oro och ångest över sitt jobb? Det innebär att  arbetsmiljöproblem är mycket vanligt förekommande, och Arbetsmiljöverket kommer därför under året att undersöka 2000 arbetsplatser för att förstå vad som ligger bakom detta. Arbetsmiljöverket kommer bland annat att undersöka hot och våld på arbetsplatsen, arbetstid, arbetsbelastning samt huruvida kränkande särbehandling förekommer. 

Varje arbetsgivare måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En del av föreskrifterna är förenade med sanktionsavgifter på upp till en miljon kronor. Med hjälp av DokuMeras mallar kan du uppfylla de skyldigheter som framgår av föreskrifterna. Ta del av checklista arbetsrelaterad psykisk ohälsa, checklista undvika stressrelaterad ohälsa och policy arbetsrelaterad psykisk ohälsa för att förbättra ditt arbetsmiljöarbete. 


VECKANS KRÖNIKA

Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter

En del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är förenade med sanktionsavgifter. Fram till 2014 var många bestämmelser straffbelagda, vilket innebar att den som bröt mot en straffsanktionerad bestämmelse kunde dömas till böter. Numera är fler regler kombinerade med en sanktionsavgift i stället för med straff. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?

Den som bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter riskerar att tvingas betala en sanktionsavgift. Storleken på avgiften beror dels på överträdelsens karaktär dels på företagets eller organisationens storlek. Här nedan kan du se vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är förenade med sanktionsavgift. 

LÄS MER >
LÄS ÄVEN