VECKANS FRÅGA

Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?

Den som bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter riskerar att tvingas betala en sanktionsavgift. Storleken på avgiften beror dels på överträdelsens karaktär dels på företagets eller organisationens storlek. Här nedan kan du se vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är förenade med sanktionsavgift. 

Dessa föreskrifter är förenade med sanktionsavgift
Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)
Användning av truckar (AFS 2006:5)
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)
Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7)
Asbest (AFS 2006:1)
Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1)
Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Dykeriarbete (AFS 2010:16)
Enkla tryckkärl (AFS 2016:2 8)
Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar (AFS 2012:5)
Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)
Kvarts (AFS 2015:2)
Maskiner (AFS 2008:3)
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)
Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8)
Rök- och kemdykning (AFS 2007:7)
Smittrisker (AFS 2018:4)
Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5)
Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3)
Ställningar (AFS 2013:4)
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)
Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1)
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7)
Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4)

Straffsanktionerade föreskrifter
En del bestämmelser är fortfarande förande med böter i stället för sanktionsavgifter. Du kan dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket, bryter mot vissa föreskrifter om minderåriga, tar bort en skyddsanordning eller om du underlåter att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. 


VECKANS NYHET

Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Visste du att närapå varannan arbetstagare känner oro och ångest över sitt jobb? Det innebär att  arbetsmiljöproblem är mycket vanligt förekommande, och Arbetsmiljöverket kommer därför under året att undersöka 2000 arbetsplatser för att förstå vad som ligger bakom detta.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter

En del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är förenade med sanktionsavgifter. Fram till 2014 var många bestämmelser straffbelagda, vilket innebar att den som bröt mot en straffsanktionerad bestämmelse kunde dömas till böter. Numera är fler regler kombinerade med en sanktionsavgift i stället för med straff. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN