VECKANS NYHET

Försämrad tillväxttakt – är du förberedd?

Tillväxttakten i Sverige har börjat minska, och det märks redan i flera branscher. Det är inte alla företag som klarar av en lågkonjunktur, men oavsett hur väl rustat ditt företag är för sämre tider finns det mycket som kan göras. Den som inte vidtar åtgärder i tid riskerar under vissa omständigheter och förutsättningar att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder. 

Varje företag bör göra en likviditetsprognos, vilket kan sägas ankomma på styrelsen. Om du har skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet behöver du upprätta en kontrollbalansräkning. När och hur det ska göras kan du läsa om i vår checklista kontrollbalansräkning. Om du inte upprättar en sådan riskerar du att drabbas av personligt betalningsansvar. Det finns även andra situationer när personligt betalningsansvar kan inträda, vilket du kan läsa om i vår checklista undvika personligt betalningsansvar


VECKANS KRÖNIKA

Personligt betalningsansvar – när och hur inträder det?

I veckans krönika kan du läsa mer om företrädaransvar för företrädare av aktiebolag. Vem eller vilka anses vara företrädare för ett aktiebolag? Under vilka omständigheter anses det vara försvarligt att inte betala skatter eller avgifter i tid? Hur går man tillväga för att undvika personligt betalningsansvar?

LÄS MER >

VECKANS GÅVA

Veckans gåva – vårt enkla uppdragsavtal

Uppdrag av olika slag är mycket vanligt förekommande. Faktum är att alla verksamheter regelbundet beställer eller utför uppdrag.  Därför är det viktigt att ägna särskild omsorg åt uppdragsavtalets närmare utformning. Med hjälp av vår mall enkelt uppdragsavtal kan du utan svårigheter utforma uppdragsavtalet så att det passar dina förutsättningar och behov. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Budget
Kontrollbalansräkning
Kontrollbalansräkning
LÄS ÄVEN
Undvik personligt betalningsansvar