VECKANS GÅVA

Veckans gåva – vårt enkla uppdragsavtal

Uppdrag av olika slag är mycket vanligt förekommande. Faktum är att alla verksamheter regelbundet beställer eller utför uppdrag. 

Det är uppdragsavtalet som styr omfattningen av varje uppdrag, liksom parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Därför är det viktigt att ägna särskild omsorg åt uppdragsavtalets närmare utformning. Med hjälp av vår mall enkelt uppdragsavtal kan du utan svårigheter utforma uppdragsavtalet så att det passar dina förutsättningar och behov. Just nu kan du ladda mallen uppdragsavtal gratis genom att klicka härVECKANS NYHET

Försämrad tillväxttakt – är du förberedd?

Tillväxttakten i Sverige har börjat minska, och det märks redan i flera branscher. Det är inte alla företag som klarar av en lågkonjunktur, men oavsett hur väl rustat ditt företag är för sämre tider finns det mycket som kan göras. Den som inte vidtar åtgärder i tid riskerar under vissa omständigheter och förutsättningar att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Personligt betalningsansvar – när och hur inträder det?

I veckans krönika kan du läsa mer om företrädaransvar för företrädare av aktiebolag. Vem eller vilka anses vara företrädare för ett aktiebolag? Under vilka omständigheter anses det vara försvarligt att inte betala skatter eller avgifter i tid? Hur går man tillväga för att undvika personligt betalningsansvar?

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Konsultavtal