VECKANS NYHET

Samtalsunderlag – ett underskattat verktyg

I allt arbete med människor är ett professionellt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga grundläggande.

Meningsfulla samtal skapar närhet och förtroende, underlättar reflektion och kan leda till nya perspektiv och initiativ. Samtidigt finns det alltid risk för missförstånd som kan undergräva allt detta. På rätt sätt kan samtalsunderlagen ligga till grund betydande förbättringar inom flera olika områden. Hos DokuMera finner du många olika typer av samtalsunderlag som vi har listat här nedan. 

Det finns ett stort antal samtalstyper beroende på situation och aktivitet. Svåra samtal, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, debriefingsamtal, konflikthanteringssamtal, krissamtal, medlingssamtal och motiverande samtal är några samtalstyper. Det som gör samtalen så särpräglade är det faktum att de är inriktade på olika målbilder och/eller beteendeförändringar.

Samtalsunderlag utvecklingssamtal 
Samtalsunderlag konflikthantering 
Samtalsunderlag lönesamtal 
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 
Samtalsunderlag kränkande särbehandling 
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident
Samtalsunderlag medlingssamtal 
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 
Samtalsunderlag motivationssamtal


VECKANS KRÖNIKA

Motiverande samtal – ett redskap för förändring

Motiverande samtal är endast en av många olika samtalsformer. Det finns ett stort antal samtalstyper beroende på situation. Det som gör motiverande samtal så särpräglat är det faktum att det motiverande samtalet syftar till att aktivera individens egen motivation till att påbörja, fortsätta och fullfölja ett förändrat beteende. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad är viktigt vid ett utvecklingssamtal?

Vad är viktigt att göra när man ska genomföra ett utvecklingssamtal med en medarbetare? För att få ut så mycket som möjligt och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för både parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter innan, under och efter samtalet.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Personal
LÄS ÄVEN
När ska arbetsgivardeklarationer lämnas in?