VECKANS FRÅGA

Vad är viktigt vid ett utvecklingssamtal?

Vad är viktigt att göra när man ska genomföra ett utvecklingssamtal med en medarbetare?

För att få ut så mycket som möjligt och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för både parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter före, under och efter samtalet.

  • Klargör syftet med utvecklingssamtalet. Som arbetsgivare eller chef är det lämpligt att man sätter upp realistiska mål med varje utvecklingssamtal som klargör vad man vill att samtalet ska resultera i.
  • Avsatt tillräckligt med tid och välj en lämplig tidpunkt under arbetsdagen.
  • Skriv ner förberedande frågor och punkter som ska behandlas för att inte riskera att någon punkt glöms bort.
  • Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att sätta sig in i arbetstagarens arbetsuppgifter, vad denne har uppnått, hur dennes situation och relationer på arbetsplatsen ser ut och hur denne har utvecklats sedan senaste samtalet.
  • Ha en positiv attityd och motiverande öppningsfraser för att visa att du tar samtalet på allvar och verkligen vill hjälpa personen till utveckling.
  • Se till att dokumentera och anteckna vad som sägs och bestäms under samtalet.
  • Innan samtalet avslutas bör båda deltagarna vara överens om vad som bestämts och vilka nya mål som satts upp.
  • Utvärdera utvecklingssamtalet, enskilt och tillsammans med arbetstagaren. Vad hade kunnat göras bättre och vad var särskilt bra med samtalet som man kan ta med sig till framtida samtal?
  • Efter ett utvecklingssamtal är det viktigt att följa upp mål som bestämts och återkoppla till utvecklingssamtalet.


VECKANS NYHET

Samtalsunderlag – ett underskattat verktyg

Meningsfulla samtal skapar närhet och förtroende, underlättar reflektion och kan leda till nya perspektiv och initiativ. Samtidigt finns det alltid risk för missförstånd som kan undergräva allt detta. På rätt sätt kan samtalsunderlagen ligga till grund betydande förbättringar inom flera olika områden. Hos DokuMera finner du många olika typer av samtalsunderlag som vi har listat här nedan. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Motiverande samtal – ett redskap för förändring

Motiverande samtal är endast en av många olika samtalsformer. Det finns ett stort antal samtalstyper beroende på situation. Det som gör motiverande samtal så särpräglat är det faktum att det motiverande samtalet syftar till att aktivera individens egen motivation till att påbörja, fortsätta och fullfölja ett förändrat beteende. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Utvecklingssamtal