VECKANS NYHET

Skuldebrev – vet du vad som gäller?

Skuldebrev är en form av betalningsmedel. Numera är skuldebrev inte lika vanligt förekommande som förr. Det är en omständighet, liksom att reglerna är svårförståeliga, som gör att många inte förstår innebörden av och riskerna med att utfärda ett skuldebrev. Ska det vara löpande eller enkelt? Vad ska det egentligen innehålla?  Hur ska det utformas? Vilka risker utsätter du dig för? 

DokuMera har mallarna om skuldebrev för företagarens alla behov. Ta del av våra mallar enkelt skuldebrev, enkelt skuldebrev amorteringsplan, löpande skuldebrev och löpande skuldebrev amorteringsplan. Fler mallar inom området hittar du här.

I veckans krönika kan du läsa mer om vad ett skuldebrev är och vad som skiljer det löpande skuldebrevet från det enkla. I veckans fråga kan du få råd om vilken typ av skuldebrev som passar i olika situationer. 


VECKANS KRÖNIKA

Vad är ett skuldebrev och vad används det till?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev, som båda regleras i skuldebrevslagen. Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilken en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilken typ av skuldebrev bör du använda?

Vilken typ av skuldebrev som passar dig och dina behov bäst beror förstås på omständigheterna och syftet med skuldebrevet. Något förenklat utfärdas löpande skuldebrev till borgenärens fördel medan enkla skuldebrev är säkrare för gäldenären.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Skuldebrev