VECKANS FRÅGA

Vilken typ av skuldebrev bör du använda?

Vilken typ av skuldebrev som passar dig och dina behov bäst beror förstås på omständigheterna och syftet med skuldebrevet. Något förenklat utfärdas löpande skuldebrev till borgenärens fördel. Detta återspeglar sig i skuldebrevslagens bestämmelser om så kallad invändningsrätt. Dessa innebär i korthet att gäldenären i de allra flesta fall är skyldig att betala till den som har förvärvat skuldebrevet.  Detta gäller oavsett om gäldenären har rättsliga anspråk mot den ursprungliga borgenären. Detta hänger samman med att löpande skuldebrev är avsedda för att överlåtas mellan olika borgenärer. Lagstiftningen utgår från att löpande skuldebrev kommer att överlåtas. Efter en överlåtelse är det en annan borgenär som har rätt till betalning, och gäldenärens möjligheter att invända mot betalningskravet från den nya borgenären är mycket begränsade. 

Den omvända situationen gäller för enkla skuldebrev. Gäldenären kan inte, om inte annat avtalats, försättas i en sämre rättslig position genom borgenärens överlåtelse av skuldebrevet. Gäldenären har samma rättigheter oavsett vem som kräver honom eller henne på betalning.  Gäldenären kan med framgång göra samma invändningar gällande mot en ny förvärvare av skuldebrevet som mot den ursprungliga borgenären. Om gäldenären har rättsliga anspråk mot den ursprungliga borgenären, till exempel att det är fel i den köpta varan, kan detta anspråk även göras gällande mot förvärvaren av skuldebrevet, även om förvärvaren inte känner till felet. Enkla skuldebrev kan därför sägas vara säkrare för gäldenären. 

Den som förvärvar ett enkelt skuldebrev måste vara beredd på att gäldenären kan ha rättsliga invändningar mot betalningskravet, till exempel att betalning redan har skett. Dessa invändningar avser oftast omständigheter som gäller mellan gäldenären och den ursprungliga borgenären. Dessa invändningar blir dock även bindande för den som senare förvärvar skuldebrevet från den ursprungliga borgenären. Detta gäller som sagt inte för löpande skuldebrev, och det är av denna anledning som enkla skuldebrev är betydligt säkrare för gäldenären än vad löpande skuldebrev är.

Sammanfattningsvis – löpande skuldebrev är säkrare för dig som är borgenär (fordringsägare) medan enkla skuldebrev är säkrare för dig som är gäldenär (betalningsskyldig).


VECKANS NYHET

Skuldebrev – vet du vad som gäller?

Ett skuldebrev är en form av betalningsmedel som numera inte är lika vanligt förekommande som förr. Det i kombination med att reglerna är svårförståeliga gör att många inte förstår innebörden av och riskerna med att utfärda ett skuldebrev. Ska det vara löpande eller enkelt? Vad ska det egentligen innehålla? Hur ska det utformas? Vilka risker utsätter man sig för? 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Vad är ett skuldebrev och vad används det till?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev, som båda regleras i skuldebrevslagen. Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilken en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Skuldebrev