VECKANS FRÅGA

Förverkande av lokalhyresavtal – hur går det till?

En hyresrätt kan under vissa förutsättningar förverkas, vilket innebär att hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid. En förutsättning för att förverkande ska kunna ske är att en så kallad förverkandegrund föreligger. Några exempel på förverkandegrunder är dröjsmål med betalning av hyra, otillåten överlåtelse av hyresrätt och otillåten användning.

Den hyresvärd som önskar säga upp ett hyresavtal på grund av förverkande måste gå noggrant tillväga. En otillåten uppsägning kan leda till skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Den här veckan kan du kostnadsfritt ta del av vår processbeskrivning om förverkandegrunder, så att du vet i vilken ordning du ska gå tillväga. Du finner mallen här.

Övriga mallar om uppsägning av lokalhyresavtal finner du här


VECKANS NYHET

Hyresavtal – har du koll på vad som gäller?

Hyresavtal behöver inte vara skriftliga, om inte hyresgäst eller hyresvärd begär det. Trots detta är det sällan en god idé att förlita sig på muntliga hyresavtal. Hyresavtal gäller ofta under flera års tid, och dåligt utformade avtal kan medföra långtgående ekonomiska konsekvenser för båda parterna. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Besittningsskydd - vilka regler gäller?

Jordabalken reglerar två olika typer av besittningsskydd: direkt respektive indirekt besittningsskydd. Skyddsvärda parter anses vara arrendatorer samt lokal- och bostadshyresgäster, vilka i regel erhåller rättigheter i samband med att ett hyres- eller arrendeavtal förlängs eller upphör. I veckans krönika beskriver vi översiktligt vad som gäller i fråga om besittningsskydd för lokal- och bostadshyresgäster.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Hyra - För hyresvärd