VECKANS NYHET

Hyresavtal – har du koll på vad som gäller?

Hyresavtal behöver inte vara skriftliga, om inte hyresgäst eller hyresvärd begär det. Trots detta är det sällan en god idé att förlita sig på muntliga hyresavtal. Hyresavtal gäller ofta under flera års tid, och dåligt utformade avtal kan medföra långtgående ekonomiska konsekvenser för båda parterna. 

Vilka rättigheter respektive skyldigheter du har beror i stor utsträckning på vad du och din hyresvärd eller hyresgäst kommer överens om. DokuMera har mallarna du behöver om hyra, vare sig det gäller ingående eller uppsägning av hyresavtal, underrättelser, medling eller förverkande. Vi har bland annat mallarna Hyresavtal – Lokal, Checklista avstående från besittningsskydd – lokal och Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra. Fler mallar inom området hittar du här


VECKANS KRÖNIKA

Besittningsskydd - vilka regler gäller?

Jordabalken reglerar två olika typer av besittningsskydd: direkt respektive indirekt besittningsskydd. Skyddsvärda parter anses vara arrendatorer samt lokal- och bostadshyresgäster, vilka i regel erhåller rättigheter i samband med att ett hyres- eller arrendeavtal förlängs eller upphör. I veckans krönika beskriver vi översiktligt vad som gäller i fråga om besittningsskydd för lokal- och bostadshyresgäster.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Förverkande av lokalhyresavtal – hur går det till?

Den hyresvärd som önskar säga upp ett hyresavtal på grund av förverkande måste gå noggrant tillväga. En otillåten uppsägning kan leda till skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Den här veckan kan du kostnadsfritt ta del av vår processbeskrivning om förverkandegrunder, så att du vet i vilken ordning du ska gå tillväga.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Hyresavtal - Lokal