VECKANS KRÖNIKA

Nya lagar – berör de dig?

Flera nya lagar började gälla vid årsskiftet. I veckans krönika - denna gång mer likt en sammanställning - kan du läsa ett urval av reglerna som berör dig som företagare. DokuMera har uppdaterat alla de mallar som berörs av regelförändringarna. 

Karensdagen slopas

Karensdagen har ersatts med ett karensavdrag. Du kan läsa mer i veckans nyhet i detta nyhetsbrev om vad förändringarna innebär. Du kan också läsa mer på Försäkringskassans hemsida. 

Förändrade regler om arbetsgivardeklarationer

Ett nytt sätt att redovisa arbetsgivaravgifter för alla arbetsgivare ska tillämpas.  De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalning och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. Du kan läsa mer i veckans fråga i detta nyhetsbrev om vad förändringarna innebär. Du kan också läsa mer på Skatteverkets hemsida. 

Förändrade skatteregler för företagssektorn

De nya förändringarna avser bland annat sänkt bolagsskatt, begränsning av ränteavdrag, avdrag för primäravdrag för hyreshus, fördyring av periodiseringsfonder och införande av skatteregler för leasing. Du kan läsa mer om förändringarna på Skatteverkets hemsida. 

Förändrade momsregler

Momsregler för vouchrar införs. Det är fråga om regler som bland annat reglerar vad som är omsättning vid transaktioner med så kallade enfunktionsvouchrar respektive flerfunktionsvouchrar.

Det har också skett förändringar av mervärdesskattereglerna avseende telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster.

Du kan läsa mer om de förändrade momsreglerna på Skatteverkets hemsida.

Skärpta tillståndskrav vid upphandling

Nya upphandlingsregler gäller för verksamhetsutövare som tillhandahåller välfärdstjänster. Du kan läsa mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.


VECKANS NYHET

Nya karensregler – vet du vad som gäller?

Den 1 januari avskaffades karensdagen, och ersattes av ett karensavdrag. Syftet är att det avdrag som görs när den anställde är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

När ska arbetsgivardeklarationer lämnas in?

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalning och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Inköp och försäljning
Sjukfrånvaro