VECKANS KRÖNIKA

Så här kan du påverka din stressrespons

Stress, i grunden en överlevnadsfunktion, har kommit in i vardagen på ett helt nytt sätt och därmed fått en annan karaktär, vilket lett till att stress numera är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Stressforskningen har bland annat kommit fram till att det inte är stressen utan bristen på återhämtning som bränner ut oss och att det inte är stressorerna, utan vårt förhållningssätt till stressorerna som avgör vår upplevelse av stress.

I vårt PM om evidensbaserad stresshantering kan du läsa om hur du kan påverka din stressrespons. Du laddar ner mallen kostnadsfritt här


VECKANS NYHET

Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader

Stress och psykiska påfrestningar är mycket vanligt förekommande besvär på arbetsplatser, och fler än hälften av alla arbetsgivare saknar strategier för att hantera detta. De senaste fem åren har sjukskrivningstalen ökat med 70 procent, och nästan samtliga är stressrelaterade. 

LÄS MER >

VECKANS GÅVA

Ta del av våra enkäter om stressymtom och stressfaktorer

Våra enkäter hjälper dig att att mäta stressnivån på arbetsplatsen så att du och dina medarbetare blir medvetna om hur stressnivån ser ut för tillfället. Som chef får du ett underlag som hjälper dig vid exempelvis medarbetarsamtal. Du får också vägledning i vilka stressfaktorer som behöver åtgärdas på arbetsplatsen. 

LÄS MER >
LÄS ÄVEN