VECKANS KRÖNIKA

Fler än 10 anställda – dessa mallar behöver du

Här nedan kan du läsa vilka mallar du behöver om din verksamhet har fler än 10 anställda. Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

Minst 25 anställda

Om du har minst 25 anställda i verksamheten måste du följa de regler som beskrivits i övriga delar av detta nyhetsbrev, dvs. reglerna som gäller för 1 till 10 anställda. Du behöver dessutom upprätta

  • Dokumentation över arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

I övrigt måste du göra nedanstående om du har åtminstone 25 anställda i verksamheten. Det finns däremot inte någon skyldighet att dokumentera arbetet.

  • De anställda har rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter till verksamhetens styrelse.

Vilka av DokuMeras mallar kan användas?

Minst 50 anställda

Om du har minst 50 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan och i övriga delar av detta nyhetsbrev. Om du har minst 50 anställda måste du dessutom vidta följande åtgärder

  • Inrätta ett särskilt vilrum alternativt inrätta en tillfällig plats för vila.
  • Tillsätta en arbetsmiljökommitté.

Minst 250 anställda

Om du har minst 250 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan och i övriga delar av detta nyhetsbrev, dvs. reglerna som gäller för verksamheter med 1 till 50 anställda. Om du har minst 250 anställda måste du dessutom upprätta

  • En förteckning över de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamheten (GDPR).
  • En hållbarhetsredovisning (endast för vissa typer av företag).

Vilka av DokuMeras mallar kan användas?


VECKANS NYHET

Lagstadgade dokument – har du alla?

Som företagare måste du alltid säkerställa att du följer vid var tid gällande lagar och regler. Dessa är mycket omfattande, såväl till antalet som tiden det tar att följa dem. Därför har vi upprättat en översikt över vilka dokument du behöver för att efterleva många av de krav som ställs på dig utifrån antalet arbetstagare i verksamheten. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

1 till 10 anställda – dessa mallar behöver du

Här nedan kan du läsa vilka mallar du behöver om din verksamhet har mellan 1 och 10 anställda. Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

LÄS MER >