VECKANS NYHET

Lagstadgade dokument – har du alla?

Som företagare måste du alltid säkerställa att du följer vid var tid gällande lagar och regler. Dessa är mycket omfattande, såväl till antalet som tiden det tar att följa dem. Därför har vi upprättat en översikt över vilka dokument du behöver för att efterleva många av de krav som ställs på dig utifrån antalet arbetstagare i verksamheten. 

Du kan ladda ner vår översikt utan kostnad här. Här nedan kan du läsa om vilka mallar du behöver när din verksamhet har mellan 1 och 10 anställda respektive fler än 10 anställda.  


VECKANS FRÅGA

1 till 10 anställda – dessa mallar behöver du

Här nedan kan du läsa vilka mallar du behöver om din verksamhet har mellan 1 och 10 anställda. Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Fler än 10 anställda – dessa mallar behöver du

Här nedan kan du läsa vilka mallar du behöver om din verksamhet har fler än 10 anställda. Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

LÄS MER >