VECKANS NYHET

Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö

En arbetsmiljöhandbok hjälper dig inte endast att efterleva lagstadgade krav, utan även att förbättra lönsamheten genom minskad ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Samtliga på företaget har åtskilligt att tjäna på att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Antalet arbetsmiljökrav är omfattande, och det är inte enkelt att veta vad som krävs. För att underlätta för dig har vi upprättat en arbetsmiljöhandbok som innehåller de regler och arbetssätt  som du behöver känna till. Du finner handboken här

Rätt använd är arbetsmiljöhandboken ett effektivt verktyg för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö. DokuMera har ett stort urval av mallar som kan användas för att komplettera innehållet i arbetsmiljöhandboken. Klicka här för att ta del av några av våra mallar om arbetsmiljö. 


VECKANS KRÖNIKA

Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det

Själva kärnan i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna förtydligar hur arbetsgivaren ska arbeta med de övergripande regler och krav som stadgas i arbetsmiljölagen. Vi har upprättat en processbeskrivning som beskriver i vilken ordning du kan arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det

En viktig del av arbetsmiljöarbetet är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna handlar om kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vi har upprättat en processbeskrivning som beskriver i vilken ordning du kan arbeta med reglerna.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö