VECKANS FRÅGA

Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det

En viktig del av arbetsmiljöarbetet är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna handlar om kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling och beskriver vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi har upprättat en processbeskrivning som beskriver i vilken ordning du kan arbeta med reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du finner processbeskrivningen här. Fler mallar inom området finner du här


VECKANS NYHET

Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö

En arbetsmiljöhandbok hjälper dig inte endast att efterleva lagstadgade krav, utan även att förbättra lönsamheten genom minskad ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Antalet arbetsmiljökrav är omfattande, och det är inte enkelt att veta vad som krävs. För att underlätta för dig har vi upprättat en arbetsmiljöhandbok som innehåller de regler och arbetssätt  som du behöver känna till.  

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det

Själva kärnan i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna förtydligar hur arbetsgivaren ska arbeta med de övergripande regler och krav som stadgas i arbetsmiljölagen. Vi har upprättat en processbeskrivning som beskriver i vilken ordning du kan arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö